Velkommen til extrapost.dk – uge 48, år 2016 

I omløbs-avisen a4 kan man læse om de begrebsdannende stedord - der og som - og om andre krakteristiske træk ved vort sprogs grammatik.

En omløbs-avis er en ganske lille avis som går fra hånd til hånd blandt folk der læser, foto-kopierer og giver avisen videre.

28e nov 2016, Kbh V

 

a4 Kort og godt

nr 25: Ældre-resursen

nr 28: Næsten hos Matt

nr 28: Næsten hos Lukas

nr 35: Ymte-censuren

nr 39: Solvognens måne

 

 

 

 

Omløbs-avisen a4

BYTTETS FORUDSÆTNINGER - OM DANSK GRAMMATIK

Del 01: Felt og strategi og begrebsdannende stedord

130312, a4 nr 19: Stenreden

130317, a4 nr 20: Felt og strategi

130322, a4 nr 21: Felt og spor

130327, a4 nr 22: Tankerække og ekstrapolation

130402, a4 nr 23: Synsfelt og risici – Dialog og falsifikation

130411, a4 nr 24: Synspunkt og struktur – Debat og strategi

130416, a4 nr 25: Samfunds-strategi for det bedste lange almene liv

130429, a4 nr 26: Begrebsdannende stedord

130516, a4 nr 28: Det narrative forfatteroffer

130522, a4 nr 31: Besvare folkekirken, tak – Brev 1 til biskopperne

Del 02: Nu hvor censuren ikke længere er lovformlig

140603, a4 nr 35: Brev 2 til biskopperne, 1eudg – se a4 nr 42

160509, a4 nr 36: Dialogens frugt – papirudgave

161128, a4 nr 37: Opdagelse – om tiden som timing

161128, a4 nr 38: Fund – om tiden som dvale

161128, a4 nr 39: Anvendelse – om tiden som punkt

161128, a4 nr 40: Visdommens kilde – papirudgave

161128, a4 nr 41: Statens fulde fem

140603, a4 nr 42: Habilisere teologien, tak – Brev 2 til biskopperne

161128, a4 nr 43: Bedriver psykiatrien censur?

 

og engang i 2017: Almengyldighedens dialektik – papirudgave

 

 

I gamle dage

OM CENSUR

I gamle dage da censuren var lovformlig, da gik man til politi-mesteren med sin lille avis og spurgte: Må jeg få lov til at trykke den?

Og så fik man besked - ord for ord, sætning for sætning - Ja, det og det og det! må du gerne trykke, men det og det og det, nej! det har du ikke lov til at trykke. Og så rettede man - ord for ord, sætning for sætning - og spurgte igen. Og det var en fortræffelig ordning, syntes man! fortrinlig som den var for alle og enhver der havde noget at sige.

For de vidste hvad de talte om! De havde nemlig prøvet det … trykke-friheden, og det var gået - rent ud sagt - ad Helvede til.

  De som da havde talt - frit og lovlydigt! - deres hjertes sag,

  • dem havde man forfulgt! og forvist ud af landet til landflygtighed.

Og for lovgivernes vedkommende gik det værre – langt, langt værre!

  • De som der havde lovfæstet tale- og trykkefriheden,

  • dem der med lov havde givet friheden ordensmagtens beskyttelse,

  • dem havde man slået ihjel!

Og dræbte og døde forblev de: dømte, halshuggede og parterede og som ådsel for rotter og fugle langt ud på hjul og stejle – til skræk for deres ligemænd og til advarsel for deres ligesindede. Jo, de vidste hvad de talte om.

Og det fortræffelige var at der også herskede enighed og forståelse for hvad det så måtte være der - med Djævelens vold og magt - bare skulle censureres, og det var almuen – de mindste og de mange. De var dem man ville betvinge.